ЕМИС - ЕСАРУ

Министерство за образование и наука - Република Македонија


Почитувани,
Со цел поедноставување на примената на ЕМИС системот од страна на корисниците во училиштата и врз основа на вашите барање и препораки, Министерството за образование и наука го надгради стариот ЕМИС систем во нов систем ЕСАРУ. Новиот подобрен систем во значителна мера ќе ја олесни работата на вашето училиште и ќе Ви помогне да имате подобри и полесно достапни податоци. Доколку имате било какво прашање во врска со ЕМИС - ЕСАРУ апликацијата ,опишете го проблемот или прашањето подетално и обратете ни се на следната електронска адреса: emis@mon.gov.mk
Само на оваа емаил адреса emis@mon.gov.mk вашите проблеми или прашања ќе бидат одговорени!!!!